CURSURI AUDITORI

Auditori în domeniul calității
Auditori de mediu
Auditori de sănătate și securitate ocupațională

OBIECTIVELE CURSULUI:

- Cunoasterea notiunilor de baza in domeniul managementului calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca .

- Dobindirea de cunostinte privind cerintele Standardelor Internationale SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001:2015 si respectiv SR EN ISO 45001 :2018.

- Insusirea metodologiei de planificare, implementare si functionare a unui sistem de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala.

- Prin exemple, simulari de situatii si lucru in colectiv se vor fixa cunostintele dobindite.

- Formarea auditorilor in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca in vederea efectuarii de audituri interne in propria organizatie,

- audituri de secunda parte la furnizori si audituri de terta in cazul in colaborare cu un organism de certificare.


COMPETENȚELE pe care le vor dobândi cursanții la absolvirea cursului:

La terminarea cursului si absolvirea cu succes a examenului, fiecare cursant va avea competenta sa poata efectua audituri interne in cadrul propriei organizatii, audituri de secunda parte (la furnizori) si audituri de terta parte (in cazul in care absolventii cursului sunt colaboratori sau angajati ai unui organism de certificare). Absolventii primesc un certificat de absolvire emis de societatea noastra.

CONTACT